lesní slavnost – informace

Čtrnáctý ročník Lesní slavnosti Lapků z Drakova přitahuje k Jeseníkům pozornost i návštěvníků ze zahraničí
Vrbno pod Pradědem, 18. července 2018 Ve dnech 21. a 22. července se v Biskupských lesích u Vrbna pod Pradědem uskuteční 14. ročník Lesní slavnosti Lapků z Drakova pořádaný Spolkem Přátelé Vrbenska. Jde o jeden z nejrozsáhlejších projektů zaměřených na rodiny s dětmi, které jsou na Jesenicku organizovány.
Na zhruba devítikilometrové trase, která vede historickou obchodní stezkou spojující Olomouc s Vratislaví a Baltským mořem, bude nejen devět stanovišť většinou inspirovaných místními pověstmi, ale připraveno bude i množství jiných úkolů a zábavy určené jak dětem, tak dospělým. „Ty určitě zaujme středověká tavba železa, které se ujali odborníci na slovo vzatí v čele s docentem Zdeňkem Tomanem z katedry tepelné techniky Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO. Autory repliky středověké dřevouhelné hutě jsou studenti této vysoké školy,“ říká Karel Michalus, předseda Spolku Přátelé Vrbenska, a zároveň upozorňuje, že zmíněná replika je odkazem na Lorenzovu huť, která zde byla v roce 1807 postavena bratry Krischovými. „Už v 70. letech minulého století vyzýval profesor Myška z VŠB k pokusu o záchranu této ojedinělé technické památky. Lesní slavnost Lapků z Drakova je jedním z kroků Spolku Přátelé Vrbenska k záchraně této hutě i jiných významných míst Drakova,“ pokračuje Karel Michalus s tím, dnes je i díky mnoha aktivitám spolku huť evidována Ministerstvem kultury ČR jako ohrožená památka.
„Lesní slavnost Lapků z Drakova bude v obou dnech začínat v 10 hodin, v sobotu bude ukončena ve 20 hodin, v neděli v 17 hodin. Celodenní vstupné je 30 korun na osobu, děti mají vstup zdarma.“ nastiňuje Karel Michalus bližší informace s tím, že děti si zde za 10.-Kč zakoupí vandrovní knížku, v níž mají zakreslenu trasu i s jednotlivými stanovišti. Na nich pak budou po splnění úkolů dostávat do knížky razítka. „Když budou mít razítka alespoň z pěti stanovišť, dostanou od nás po návratu do stanu pořadatelů část zlatého pokladu,“ motivuje Karel Michalus, podle jehož slov se návštěvníci Drakova o víkendu potkají se skřítky, vodníkem i černokněžníkem, vyzkoušejí si rýžování zlata i jízdu na ponících a jiné atrakce. A také budou moci díky Biskupským lesům, odboru Biskupství ostravsko-opavského, zasadit strom, označit jej štítkem a v následujících letech sledovat, jak roste.
Do Drakova se návštěvníci mohou dostat ze dvou směrů. „Jedna cesta vede z Vrbna přes místní část Mnichov a dále lesem a až k palouku s památným bukem, u kterého bude kuželna se skřítky,“ odkazuje předseda Spolku Přátelé Vrbenska na jednu z místních pověstí. „Druhá příjezdová trasa vede ze státní cesty spojující Vrbno s Heřmanovicemi a Zlatými Horami. Sem se dostanou ti, kteří přijedou autem. U lesa je zřízeno parkoviště pro zhruba 900 automobilů. Odtud bude návštěvníky vozit přímo do centra Drakova vláček, který usnadní zdolání zhruba 800 metrů dlouhé trasy. Na stanoviště u Památného buku bude jezdit minibus. Jízdné z Vrbna na Drakov bude stát 10 korun,“ informuje Karel Michalus, který očekává, že na akci zavítá – podobně jako v předchozích letech – souhrnně v obou dnech zhruba 8 – 10 tisíc návštěvníků. Vedle rodin přijíždějících sem doslova z celé republiky tu byli v předchozích úspěšných ročnících také zaznamenáni turisté z Mongolska, Švédska, Německa i Spojených států. „Slavnost, na níž nechybí rytířská klání, loupežná přepadení pocestných lapky, hudební produkce ani ukázky práce řezbářů a kovářů, je pro ně ideálním a velmi netradičním zpestřením dovolené,“ konstatuje a poznamenává, že v termínu Lesní slavnosti Lapků z Drakova okolní penziony hlásí plný stav.
O tisícovky návštěvníků se bude přímo na akci starat zhruba šest desítek členů a příznivců Spolku Přátelé Vrbenska, dalších přinejmenším sto osob zde reprezentuje různé organizace a společnosti, které se na dvoudenním programu podílejí.
Záštity nad letošním ročníkem Lesní slavnosti Lapků z Drakova se ujal Moravskoslezský kraj. Osobní záštitu převzali Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a senátor Ladislav Václavec.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem lesní slavnost – informace

Nejbližší akce


 

Osobní záštitu nad pořádáním akce
„Lesní slavnost Lapků z Drakova“  21-22.7.
v roce 2018 poskytl Senátor PČR,

MUDr. Ladislav Václavec.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nejbližší akce