O nás

Spolek Přátelé Vrbenska je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003. U jeho zrodu stála malá skupinka nadšenců v čele s Karlem Michalusem, která se postupně rozrostla na více než 60 členů a stále se rozrůstá. Našim cílem je rozvoj a zachování kulturních tradic města Vrbna pod Pradědem. Pořádáme výchovné, kulturní a zábavné akce pro veřejnost a rodiny s dětmi. Některé z nich zaměřujeme na oživování historie a dávných zvyklostí. Pomáháme zachovávat zdejší památky a podílíme se na propagaci přírodních a kulturních hodnot Vrbna a okolí.

Cíle spolku

– zachování a rozvoj kulturních tradic města Vrbna pod Pradědem a zdejšího regionu

– příprava a organizování kulturně-společenských akcí s tím spojených

– podpora a rozvoj zájmové činnosti mládeže a práce s dětmi

– sdružování a organizování zájemců o regionální historii a památky města

 

Co děláme

– pořádáme veřejné a kulturní zábavné akce, které zaměřujeme na mládež a rodiny s dětmi

– zabýváme se zdejší historií se snahou oživování dávných tradic, připravujeme naučné stezky

– některé akce zaměřujeme na podporu turismu a rozvoj regionu

– vydáváme publikace, brožurky, pohlednice a propagační předměty

– pořádáme výstavy, besedy a rozvíjíme spolupráci s místními i regionálními spolky

– udržujeme aktivní dobré přátelské partnerství s příhraničním polským spolkem „Sami

Sobie“ z obce Wilamowice Nyskie a Okresním úřadem v Nise

 

Kde působíme

– ve Vrbně pod Pradědem, v mikroregionu Vrbenska a v polském partnerském příhraničí

– některými aktivitami se podílíme i na akcích v Jesenickém regionu a Moravskoslezském

kraji

 

Kolik máme členů

– máme téměř 80 členů a přátel včetně několika mladých studentů podílejících se na činnosti,

nejstaršímu je 84 roků a nejmladšímu 13 let.

 

Od kdy působíme

– Spolek Přátelé Vrbenska byl založen v roce 2003 a zaregistrován MV ČR dne 14. 1. 2003

pod č.j. VS/1-1/52 381/03-R.

 

Naše činnost v roce 2015

 

 18. – 19. 7. 2015 Lesní slavnost Lapků z Drakova

Lesní slavnost Lapků z Drakova oživuje počátky hornického kutání, zpracování rud a zlata, které bylo základem zdejšího osídlení ve 13. stol. Projekt je zaměřen na zachování dávných tradic s orientací na mladou generaci a rodiny s dětmi. Návštěvnost zejména v posledních letech stále roste a proto ji považujeme za oblíbenou a velmi úspěšnou. Stále více se prohlubuje spolupráce s našimi partnery, občanskými sdruženími a spolky z regionu a polského příhraničí.

Projekt podporuje kulturně-společenskou činnost a letní prázdninové aktivity. Patří mezi akce, které jsou již dobře známé a ohlasy jsou veřejnými medii dobře a pozitivně prezentovány. Projekt byl v roce 2011, 2012 a 2013 nominován mezi nejlepší TOP projekty Nadace OKD a byl navržen k udělení titulu „Projekt roku“. Svědčí to o dobrém záměru, dobré organizaci i kvalitě přípravy. Je také projevem našich schopností pořádat i velké akce.

Lesní slavnost pořádáme nepřetržitě od roku 2005. Organizačně a finančně patří mezi naše nejnáročnější akce. Od roku 2014 vybíráme nízké celodenní vstupné (30.-Kč), děti mají vstup zdarma, čímž umožňujeme přístup na slavnosti i sociálně slabším skupinám. Náročná organizace vyžaduje spolupráci i s jinými subjekty. Pomáhají nám občanská sdružení z Vrbna a okolních obcí. Organizačně a technicky nám pomáhají i starostové z obcí Ludvíkov, Karlovice, Karlovy Studánky a města Zlaté Hory.

Každý rok program inovujeme se snahou udržet vysokou přitažlivost, atraktivitu a kvalitu. Stále zdokonalujeme dětmi oblíbenou „Razítkovací hru“, kdy děti s „Vandrovní knížkou“ putují po lesních pěšinkách a hledají stanoviště s horskými skřítky a jinými pohádkovými a lesními bytostmi. Každý tam mohl nasbírat celou sérií osmi horských skřítku. Kdo měl štěstí setkal se s loupeživými lapky nebo rytíři střežící hrad Drachenburg. Po cestách navštíví vodníka u Slučího potoka a čarodějnici Arastelu.

Na jiném místě si mohou vyzkoušet rýžování zlata nebo si prohlédnou zajímavou výstavu v Lesní galerii. Všude kolem jsou ale i jiné atrakce. Odvážní projdou stezkou odvahy, a kdo chtěl, zasadil si v lese svůj strom, který označil svoji jmenovkou a kdykoliv může sledovat, jak roste. Lesní slavnosti na Drakově se zúčastňuji četné rytířské skupiny z ČR a Polska se středověkými střelnicemi a historickým kolotočem. Kdo chce může si poslechnout potulné muzikanty, flašinetáře a vystupující country skupiny. Zdejší farmáři zajišťují projížďky kočárem a jízdy na koních, všude kolem předvádí svá řemesla mistři kováři, řezbáři, košikáři. Také mnoho zajímavého lze nakoupit u jarmarečních prodejců a něco zajímavého si tak odnést domů. Slavnost dnes patří mezi největší a nejúspěšnější akce v Jesenickém regionu.

Lesní slavnost podporuje zdravý pobyt v přírodě, což zvýrazňuje význam tohoto projektu a pestrá programová nabídka uspokojuje všechny věkové skupiny a zejména pak rodiny s dětmi.  Zájem o tuto akci stále roste. Letošní účast odhadujeme na cca 7 000 návštěvníků. Slavnost navštěvují lidé z celé ČR, hlavně však z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Roste zájem také z příhraničního Polska. Letošní slavností se oficiálně zúčastnila delegace polského města Glucholazy a našeho partnera z obce Wilamowice Nyskie. Dobré ohlasy potvrzují, že jde o dobrý záměr, ve kterém chceme pokračovat. Jsme přesvědčení, že významně přispíváme k rozvoji společnosti a konkrétně v našem případě, že se daří zvyšovat zájem o turismus v našem regionu. Zapojováním dalších partnerů z jiných občanských sdružen i příhraničního Polska roste přátelství mezi občanskými sdruženími a daří se navazovat nová partnerství. Díky spolupráci s dalšími občanskými sdruženími je program obohacen ještě soutěžním rybolovem s mladými rybáři, sdružení zdravotně postižených občanů z Vrbna pomáhalo s razítkovací hrou pro dětí a sdružení Pro Vrbno si vzalo na starost Lesní galerii. Uskutečnila se i experimentální tavba železa v replice středověké huti, tentokrát za účasti vedoucího katedry hutnictví VŠB, ing. Zdeňka Tomana. Na slavnost se pravidelně vrací tradiční návštěvníci a pěší skupiny turistů a cyklistů. Akce trvá 2 dny a počasí nám tentokrát v neděli odpoledne pokazil vydatný a silný déšť. Přesto to už nijak nepokazilo dobrou pohodu, dobrý dojem a spokojenost návštěvníků.

Spolek Přátelé Vrbenska, jako realizátor zajišťoval organizaci a koordinaci a zajišťoval placené služby a atrakce. Organizačně nám letos pomáhaly, jako v minulém roce regionální spolky a občanská sdružení: ACTAEA Karlovice, CHKOJ, farma Bovine Heřmanovice, Spolek Přátel Zlaté Hory, Spolek pro rozvoj Rejvízu, Sdružení zdravotně postižených občanů z Vrbna, partnerský spolek z Polské obce Wilamowice Nyskie, Rybáři ČRS, Motoklan Vrbno, sdružení PRO VRBNO,Turisté, Hasiči a LČR s.p., Lesní správy z Města Albrechtice, Jeseníku a Karlovic. Významně nám pomohly a vyšly ostříc Ostravsko – opavské Biskupské lesy, pomohlo také město Vrbno pod Pradědem a obec Heřmanovice.

Informování veřejnosti o Lesní slavnosti Lapků z Drakova věnujeme mimořádnou pozornost. Informujeme jsme zdejší a okolní penziony, hotely, rekreační chaty a Informační centra. Propagace proběhla ve Zpravodaji obcí mikroregionu Vrbenska, v týdeníku REGION Bruntálska a Krnovska, týdeníku 5+2, rádia ‚čs. rozhlasu Ostrava a Olomouc. O akci napsal časopis SILVA Bohemica.  K propagaci jsme využili i sociální síť Facebook a weby našeho spolku a našich přátel.

Lesní slavnosti Lapků z Drakova se zúčastnilo i několik významných osobností. Přivítali jsme zde náměstka hejtmana MSK Ing. Ivana Strachoně, delegaci polského města Glucholazy, starosty okolních obcí, některé sponzory a zástupce spolupracujících občanských sdružení. Z vážných pracovních důvodů a povinností slíbenou účast omluvil senátor ČR, Doc. MUDr. Peter Koliba CSc.

Podporující podnikatelé a firmy regionu:

Husqvarna Manufakturing s.r.o. Vrbno, Pavel Michálek fa Mihakov Krnov, Jiří Čížek farma BELLAMA Holčovice, Iveta Svobodová farma BOVINE Heřmanovice, Čestmír Petroš fa Halen Zlaté Hory, Vrbenské firmy – Ing. Petr Gross s.r.o., RIDEX s.r.o., POLYKEMI s.r.o., Jiří Klíč, Vzduchotechnika Kamenský, Zdravotní služba HORI, TWI spol. s.r.o., Robert Schuska, Mader Vladimír Ludvíkovská lesní společnost a.s., Tiskárna Zubalík, Miloslav Paňák, Doprava Drmola, ZV KOVO Husqvarna Manufakturing. s.r.o., Krahulec Jaroslav, Lékárna Koudelková Olga, ODETKA, Technické služby, dále Horské Lázně Karlová Studánka, Karel Machala z Třemešné, Sklárna MATES Mnichov, Sklárna JAKUB Mnichov, Sklárna TOMI Vrbno, Drobnými věcnými dary pomáhají i další podnikatelé a občané.

 

Záchrana Lorenzovy hutě

Hledání podpory a finančních prostředků pokračuje a zájem o nalezení řešení např. zakrytím hutě a zabránění působení povětrnostních vlivů projevil MSK. V roce 2014 se nám nepodařila úspěšně dotáhnout snahu k vypracování projektu na stavbu zakrytí hutě. Finanční prostředky zatím nejsou zajištěny a tento úkol pro Spolek Přátelé Vrbenska stále trvá. Lesní slavnost Lapků z Drakova je cíleně zaměřována na podporu a záchranu Lorenzovy hutě, kterou se snažíme prosadit již od roku 2006. V roce 2008-2009 se nám podařilo s podporou obce Heřmanovice obezdít nebezpečné otvory stavby a zakrýt vrchol plachtou. Spolupracujeme s Nadací Landek, Památkovým ústavem v Ostravě i dalšími institucemi.

 

22. 8. 2015 Dlouhá noc – Ludvíkov

Dlouhá noc je naše tradiční akce a letní slavnost k zakončení léta pořádaná na konci měsíce srpna v Ludvíkově. Spolek Přátelé Vrbenska tuto slavnost pořádá společně s obcí Ludvíkov a našimi přáteli z polské příhraniční obce  Wilamowice Nyskie. Akce se konala již po deváté. Tentokrát poprvé, jsme toto „Ludvíkovské srandování“, aneb také „mistroství světa“ uspořádali bez obvyklé dotace z projektu EU. Dokázali jsme to. Program byl sice poněkud skromnější, bez účasti drahých profesionálních skupin a atrakcí, zato podstatně nižšími výdaji společně s obcí Ludvíkov a našimi tradičními přáteli. Profesionální soubory a atrakce jsme plnohodnotně nahradili a zajistili vlastními a aktivitami a nápady členů spolku a zdarma. Obec z naší podporou zajistila výrobu vlastního pódia

6x 4m a tím také zmizela jedná výrazná nákladová položka i pro budoucnost. Odpolední překonávání rekordů a srandování v Ludvíkově tak dostalo zcela jiný „kabát“ a záměr se vydařil.

Odpolední program pro děti, ale i pro dospělé byl dostatečně zábavný a přitažlivý. Nescházela ani oblíbená soutěž v hodu vejcem dvojic, ani hromadná šlehačková bitva dětí. Na své si přišli všichni, kteří konec léta přišli za námi oslavit. Opět jsme vyhlásili mistrovství světa tentokrát v hraní hliněnou kuličkou a do kopce. Mistrovství pokračovalo pliváním sušenou švestkou na zavěšený zvoneček nebo se trefovat cizrnou do malého otvoru ze vzdálenosti 3m. Pro chytré hlavy si připravili naší mladí členové a studenti několik zajímavých hlavolamů a kdo obstál, dostal razítko Ludvíkovský chytrolín.

Značný zájem dětí  byl o malý orientační běh v areálu přilehlého autokempinku a nescházely i jiné zábavné atrakce, hry a soutěže. Klaun s velkým papouškem na rameni dobře bavil návštěvníky, pro děti jsme zajistili skákací hrad se skluzavkou, projížďky na koních a malování na obličej. Mimořádným zájmem se ukázaly soutěže dotované zajímavými sponzorskými cenami s názvem „Rychlá výhra“. Mezi soutěžemi vystoupila orientální skupina DAMBRA z Bruntálu a jejich pěkné vystoupení bylo odměněno potleskem. Také děti si vyzkoušely břišní tance.

Po večerním koncertním vystoupení dvou rockových skupin jsme poprvé vyzkoušeli uspořádat noční diskotéku. Podařilo se, moderátor Radia SeeJay přehrál největší hity hudební minulosti a současnosti. Ohlasy veřejnosti byly velmi příznivé. V průběhu dne proběhla i tradiční ochutnávka polské národní kuchyně – polský bigos připravený spolkem „Sami Sobie“ z obce Wilamowice Nyskie, kteří se této akce tradičně zúčastňují. Na slavnosti není vybíráno vstupné.

 

Partnerské akce v Polsku 2015

25. 3. 2015 Velikonoční tradice a zvyklosti – Nysa

Pozvání na prezentaci českých Velikonočních tradic a kulinářských zvyklostí přijal Spolek Přátelé Vrbenska od Okresního úřadu v Nyse a spolků Opolského vojvodství. Organizátorem soutěže byl Opolský spolek družstevníků a rolníků v Losiowie a Krajská Federace chovatelů drůbeže a producentů vajec. Naše prezentace byla veřejně oceněna představiteli města Nysy, a přítomnými zástupci Opolského regionu. Naše prezentace byla následně zveřejněna v Opolské regionální TV.

 

30.8. 2015 Dožínky partnerského spolku v obci Wilamowice Nyskie

V neděli 30. srpna 2015 členové Spolku Přátelé Vrbenska se zúčastnili dožínkové slavnosti v partnerské polské obci Wilamowice Nyskie. Odpolední program probíhal v malém parku a slavnostní den byl zakončen slavnostní večeří v kulturním domě. Slavnosti se zúčastnili občané a představitelé obce Wilamowice Nyskie, zástupci města Głuchołazy, zástupců okresního úřadu města Nisy a partnerských hostů.

 

Granty a dotace města 2015 (projekty spolku)

30.4. 2015 Čarohrádky na koštěti

„Rej čarodějnic“ se v roce 2015 opět uskutečnil, na Zámečku Grohmann. Konstatovali jsme, že  čarodějnic ve Vrbně opět přibylo. Ve čtvrtek odpoledne to zjistili všichni, kdo za námi na Zámeček Grohmann přišel. Podle zapsaných příletů některé přiletěly z velké dálky z Karlových Varů, Olomouce, Dolní Branné, ale i z Ludvíkova, Mnichova a Karlovic. Zábavný pořad pro celou rodinu se nám podařilo programově dobře zajistit a tak kdo nastartoval svá košťata a přiletěl na čarodějnické rojení, nelitoval. Pro malé i velké jsme připravili řadu překvapení. V kotlíku se vařily pařáty neposlušných čarodějnic a extravagantní a umělecké malování na obličej proměnilo každé dítě v pravou čarodějnickou bytost. Hry a soutěže byly zakončeny skládáním čarodějnické zkoušky a po rojivém trdlování byly zvoleny tři Miss čarodějnice a odměněny byly krásnými šerpami. Upálením vybrané čarodějnice a opékáním buřtu celé čarodějnické řádění skončilo. Na své si zde přišly nejen děti, ale i rodiče. Pro dospělé návštěvníky bylo připraveno večerní vystoupení skupiny Řebřiňák v Zámecké restauraci. Našim cílem je rozvíjet celoměstské kulturní akce a pokračovat v oživování dávných tradic

Naši partneři:

Město Vrbno pod Pradědem, studenti Gymnázia, Zámeček Grohmann a TS města a občané

 

31.5. 2015 Dětský den – Hledání pokladů skřítků a karneval pejsků

Děti zaplatily, dospělí zdarma.

Tak tomu bývá na námi pořádaných oslavách MDD. Děti za svůj vstup do SKI Arény zaplatily otiskem svého palce a dospělí to měli zdarma. Na vstupní tabuli jsme napočítali celkem 278 palců. Počasí nám přálo a tak v neděli 31. 5. 2015 odpoledne proběhl dětský den se všemi námi připravenými záměry. Účast dětí byla vysoká a zájem nás příjemně překvapil. Věříme, že se nám podařilo připravit dobrou zábavu a dětem splnit jejich očekávání.

Hledali zde zlatý poklad horských skřítků a v důlní štole plné čokoládového zlata si tuto dobrotu děti mohly utrhnout. Jízdy na čtyřkolkách, lovení jablíček a bonbónu z krupice nebo se prokousat velkými švestkovými koláči bylo pro děti dostatečně atraktivní zábavou. Také u vodníka od Mirkova pramene vedle nafukovacího hradu a zmrzliny, bylo pořád plno. V průběhu dne jsme podobně jako loni vypustili velký balón s pozdravy vrbenských dětí. Kam asi letos doletí?

Očekávanou zábavou a odpolední programovou perlou byl „Psí karneval“. Deset pejsků úporně soutěžilo a letos si prvenství opět odnesla fenka Ejmy v kostýmu Karkulky. Druhý jezevčík v kostýmu Batmena byl také úspěšně snaživý, ale i ostatní pejsci byly nepřekonatelní a zábavní. Všichni byli odměněni psími pochoutkami.

Závěr všemu zábavnému dění udělali v podvečer muzikanti vrbenského Řebřiňáku.

Areál SKI Arény Vrbno měla tento den co dělat, aby odolala velkému zájmu o volnou jízdu na bobové dráze, protože zájemců bylo více než 600 dětí a rodičů. Spolek Přátelé Vrbenska a SKI Aréna Vrbno pod Pradědem na tento den připravili a zajistili mnoho dalších atrakcí. Nebyli jsme na to sami. Pomohli nám svými aktivitami i naší kamarádi z občanského sdružení PRO VRBNO, studenti  Sportovního gymnázia, Podařilo se tak vytvořit celkově dobrou atmosféru zdařilého dětského odpoledne, který si všichni dostatečně a dobře užili. Tím nejlepším důkazem byly úsměvy, které kolem sebe rozdávali dospělí i děti odcházející po skončení domů.

Pomohli nám i domácí podnikatelé a firmy. Vzduchotechnika Kamenský a Renné Darmovzal poskytli techniku k postavení májky a zajistily potřebný héliový plyn k plnění balónu. Podobně pomohl atraktivními čtyřkolkami pan Toman a Policie ČR, která dětem nabídla možnost prohlédnout si služební auto Policie. Technické služby Vrbna nám pomohly s převozem rekvizit o občerstvení se postarala restaurace Andělka. Vše umocnilo dobré letní počasí a tak Dětský den se vydařil.

 

12. 9. 2015 Setkání přátel a partnerů – Polsko

Zájezd do Polska se uskutečnil v plánovaném termínu v sobotu dne 12. 9. 2015. Autobus nám zajistila firma Jelínek Bruntál s odjezdem z Vrbna v 7 hod. a návratem zpět v 23,30 hod. Návštěvu Polska jsme započali prohlídkou města Paczkow, kde místní starosta nás osobně provedl po městských památkách. Navštívili jsme i města Otmuchow s Otmuchovským jezerem a zámkem z 15 stol. a odpoledne si prohlédly i okresní město Nisa. Vyvrcholením bylo večerní a programové setkání u našich dobrých přátel ve Wilamowicích.

Pro naše přátele v Polsku jsme připravili ochutnávku dobrého hovězího guláše s knedlíkem. Guláš byl připraven členy spolku a rozdán veřejnou ochutnávkou přítomným občanům. Slavnostního večera se zúčastnilo šest starostů a zástupců měst, která jsme toho dne navštívili nebo s nimi máme navázán partnerský vztah. Věnovali jsme polským přátelům také sud Plzeňského piva a propagační materiály města Vrbna pod Pradědem. Všude v Polsku jsme byli velmi pěkně přijati a uvítání přímo starosty navštívených obcí a měst. Jedním z cílů bylo uskutečnit první kontaktní setkání zástupců MAS Hrubý Jeseník a MAS Nyská jezera k navázání přeshraniční spolupráce. Podařilo se, partnerství bylo stvrzeno vzájemnou smlouvou v prosinci 2015.

 

19. 9. 2015 Kotlíkový fest, aneb Vrbenský vyprošťovák

Z kotlíku se kouřilo a všude kolem bylo rušno a veselo. Tak nějak se dá vyjádřit skvělá atmosféra z nově založené vrbenské kulinářské tradice. Více než 100 litrů polévky se rozvonělo v sobotu 19. 9. 2015 na střelnici Myslivců nad lomem v Mnichově. Spolek Přátelé Vrbenska zde uspořádal první „Kotlíkový fest“, aneb „Vrbenský vyprošťovák“. Celkem devět týmů se pokoušelo uspět ve vyhlášené kulinářské soutěži vaření vlastní oblíbené nebo nějaké originální polévky. Vrbeňáci a návštěvníci, kteří na Mysliveckou chatu přišli, mohli polévky zdarma okoštovat. Soutěže se zúčastnil i náš partnerský tým spolku z příhraniční obce polských Wilamowic. Potěšil nás zájem a účast přihlášeného týmu ze Široké Nivy, ale také snaha mnohých představit vlastní netradiční polévku, kterou určitě byla „Kozí polévka“ Osadního výboru z Mnichova. Kotlíkový fest se vydařil a mnozí návštěvníci vyslovovali přání, aby se tato akce opakovala. Zkusíme to opět. Spolku Přátelé Vrbenska aktivně vypomohlo Myslivecké sdružení Praděd. Poskytlo nám prostory střelnice a doplnilo kulinářskou soutěž svými střeleckými disciplínami.

 

Nákup fotoaparátu pro dokumentaci a archiv spolku

Poskytnuté finanční prostředky města byly v souladu se smlouvou účelově použity k nákupu fotoaparátu k zvýšení kvality dokumentace a archivování činnosti a akcí spolku.

 

22. 10. 2015 Den seniorů v Mnichově – výstava historie obce

Původně plánovaná výstava spolku měla proběhnout v dubnu 2015. Po dohodě s novým ředitelem domova, byla výstava přesunuta na podzimní termín. Uskutečnila se dne 22. 10. 2015 u příležitosti konání dne Otevřených dveří a Dne seniorů v DS v Mnichově. Celkem jsme pro výstavu poskytli 94 archivních kopií historických pohlednic a fotografií. Ty byly upraveny pro výstavní činnost a jsou umístěny v dobových rámech na chodbách. Některé byly uloženy do archivu domova. Hosté, zaměstnanci a obyvatelé domova velmi pozitivně ohodnotili a ocenili vystavené fotografie, z nichž některé byly zveřejněny vůbec poprvé.

 

Vrbenské vánoce na Zámečku Grohmann 13. 12. 2015

Záměr oživující kulturní a společenský život ve městě a směřující k obnovování tradic vánoc.

Spolek Přátelé Vrbenska s podporou města Vrbna pod Pradědem uspořádal „Vrbenské Vánoce“ a „Vánoční jarmark“, v sobotu 12. 12. 2015 na Zámečku Grohmann. Byl zde připraven bohatý zábavný program pro děti a nezapomněli jsme ani na dospělé a náhodné návštěvníky. Jarmark začal již od 9 hod. s bohatou nabídkou zabíjačkových specialit firmy MASO W+V David Warisch z Krnova. Další prodejci připravili k prodeji nejrůznější vánoční zboží. Ochutnat zde mohli vánoční punče, svařáky, grogy a čaje. Restaurace zámečku připravila vánoční menu a po ukončení ohňostroje v 18 hod. hrála na zámečku vrbenská hudební skupina Semtamtón. Touto předvánoční akcí chceme vytvořit dobrou adventní atmosféru ve Vrbně a přispět tak k dobré vánoční pohodě. Pro děti i dospělé byl připraven celodenní atraktivní a zábavný program. Děti zde hledaly Vánoční hvězdu a na „Strom splněných přání“ si mohly pošťákem zavěsit své Vánoční přání nebo je pošeptat do Zvoničky štěstí. Velkou pozornost dětí budily tři dlouhonozí andělé (na chůdách) rozdávající perníkovou nadílku. Šikovné děti zaujala „Vánoční dílna“ s předváděním tradičních a dávných zvyků. Mohly hádat svoji budoucnost krájením jablíček, plavení skořápek ořechů nebo si domů odnést vlastnoručně namalovanou skleněnou vánoční baňku. Odvážné děti navštívily tajemnou Luciferovu komnatu s čerty a shlédly hrané divadelní a čertovské pohádky skupiny ARCUS. Ti pro ně připravili i legrační a zábavné soutěže s čerty v atriu zámečku. Rodiče zatleskaly i zpěvnému a hranému vystoupení děti MŠ Ve Svahu a děti MŠ Jesenická. Závěr patřil tradičně ohňostroji a pro dospělé byla připravena večerní zábava v restauraci zámečku se skupinou Semtamtón. Vstupné do areálu byl pro děti zdarma a dospělí měli vstupné dobrovolné. Kdo vstupenku za dvacku si zakoupil, dostal číselný los a domů si pak šťastný výherce odnesl hodnotnou vánoční cenu (1/2 prasete, dárkový koš v hodnotě 1500,-Kč nebo poukaz na vánočního kapra). Poprvé jsme s pomocí personálu Domova seniorů v Mnichově (p. Tomanová) postavili u brány zámečku velký betlém s betlémskými postavami ve skutečné velikosti. Pomohli nám také místní podnikatelé sponzorskými vánočními cenami, děti a učitelky obou MŠ, pracovníci zámecké restaurace a pracovníci TS města. Spolupráce je dokladem přátelství, která je u našich akcí běžná.

 

31.12. 2015 Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni

Třetí Silvestrovský výšlap byl tentokrát směřován k Mirkovu prameni pod Sokolskou chatou.  Vysokou účast šlapáků potvrdila účast cca 300 lidí. Počasí nám přálo, bylo slunečno, ale velmi mrazivo. Vodníci u Mirkova pramene přivítali účastníky společně s dalšími pohádkovými a kostýmovanými „Dvanácti měsíčky“, rozdávající čerstvé jahody. To bylo přijato s překvapením a nadšením všech. Potvrzují to chvalitebné ohlasy zapsané v sešitku Mirkova pramene. Turistická skupina z Brna napsala a označila výšlap za Dvanácti měsíčky rozdávající čerstvé jahody, za nejoriginálnější nápad v ČR a EU. K našemu překvapení se silvestrovského výšlapu zúčastnili i dva cizinci, jeden Francouz a jeden Nor. Všichni návštěvníci obdrželi graficky atraktivní naší NOVOROČENKU 2016 s datovým razítkem, perník a čaj zdarma. Akce se zúčastnili převážně šlapáci z Vrbna, ale stále více s námi společně šlapou také rekreanti z okolních penzionů a chat. Mnozí z nich zde tráví novoroční svátky a výšlap je pro ně dostatečně sportovně motivačním doplňkem jejich silvestrovského dne. Další skupina šlapáků dorazila později z Karlovic. Přišli za námi po staré poštovní cestě, lesem z druhé strany. Záměr se vydařil a akce úspěšně přispívá k potřebné silvestrovské aktivitě a dobré propagaci města i jesenického regionu. Zpráva o této akci byla i s fotografiemi zveřejněna hned následný den na hlavní novinové straně v Bruntálského a Krnovského Deníku.

 

31.12. 2015 Silvestrovský pekáč

Tato akce musela být po dohodě s partnery SKI Arény bohužel odvolána a zrušena. Důvodem bylo velmi teplé počasí, které neumožnilo zasněžit spodní stráň SKI Arény, určené pro „Pekáč“. Finanční prostředky byly dle záměru a dle rozpočtového plánu v přípravné části plně vyčerpány výrobou plakátů a tiskem propagačních Novoročenek 2016. Ty byly proto rozdány všem účastníkům akce Výšlapu k Mirkovu prameni.

 

Další spolková činnost a spolupráce s partnery

 18.4. 205 Ukliďme si Česko

     Skupina 14 členů spolku vyčistila ten den Žižkovu ulici od kašny u kostela, až k Mirkovu prameni u Sokolské chaty

 

 12.– 14. 6. 2015 Vrbno se baví – výstava a film PROČ

          Pro vrbenské občany jsme uspořádali výstavu pod názvem PROČ a vystavili jsme fotografie mnoha nevzhledných míst ve Vrbně, které byly pro mnohé snad i „šokující“, ale bohužel i tato místa ve Vrbně stále existují a my je chceme ukázat, aby se to zlepšilo. Využili jsme k tomu vysoké návštěvnosti veřejnosti na městské slavnosti Vrbno se baví a ukázali lidem i ta místa, která jsou veřejnosti převážně skryta. Večer jsme promítli tematicky stejně zaměřený film s názvem PROČ. U veřejnosti to mělo velký ohlas a myslíme si, že to kladně zapůsobilo na všechny. Film natočili naši mladí studenti.

 

19.6. 2015 Mezinárodní otevřený Maraton Olomouc 2015

 Maratonu se zúčastnil člen našeho spolku Zbyněk Stibor, který touto aktivitou rozšiřuje příkladné osobní zájmy.

 

 20.6. 2015 O nejlepší kouzelný koláč obce Heřmanovice

Dlouhodobě spolupracujeme s obcí Heřmanovice. Tentokrát jsme na požádání „Heřmanovického babince“, tak se nazývá tento spolek, spolupracovali jako porotci soutěže „O nejlepší kouzelný koláč“ v Heřmanovicích.

 

2.11. 2015 „Kulturní dědictví, turistika a lidé pohraničí – společné záležitosti a nová vyzvání”

Tak se jmenuje projekt nově připravovaný farnosti ve Vrbně a farnosti Nowy Swiatov v   Polsku, kde spolupracujeme s oběma partnery. Záměrem projektu je zajistit finanční prostředky na opravu vrbenského kostela pomoci česko-polského projektu EU.

 

21.11. 2015 Premiéra Čertovské pohádky společnosti ARCUS a LUNO

Hlavním kameramanem a jedním z herců je náš člen Zbyněk Stibor. K vzniku pohádky velmi přispěla spolupráce spolku se společností ARCUS, zejména vazby na Lesní slavnosti Lapků z Drakova.

 

MAS Hrubý Jeseník

Spolek Přátelé Vrbenska je zakládajícím členem MAS Hrubý Jeseník v roce 2004 s účastí předsedy Spolku ve výboru MAS. V roce 2014 požádal předseda spolku Karel Michalus o uvolnění z funkce člena výboru, kterou vykonával devět let. Spolek nadále zůstává aktivním členem MAS Hrubý Jeseník. V roce 2015 náš spolek aktivně přispěl k uzavření partnerství mezi MAS Hrubý Jeseník a MAS Nyská jezera. Partnerství bylo předjednáno na zájezdu členů Spolku Přátelé Vrbenska v Polsku 12. 9. 2015 za účasti obou zástupců MAS.

 

Publikační, výstavní a propagační činnost v roce 2015

– výstava hist, fotografií a beseda se seniory v Domově seniorů v Mnichově 22. 10. 2015

– dokumenty DVD ze spolkových akcí určené jako prezentace sponzorům a partnerům

– Vandrovní knížka pro soutěžní putovaní dětí na Lesní slavnosti Lapků z Drakova 2015

– Novoročenka s kalendářem a plánovanými akcemi 2016

– Vánoční přáníčka pro Ježíškovu poštu

 

Naši partneři a spolupracující organizace v roce 2015

Polský kulinářský spolek „Sami Sobie“ z příhraniční obce Wilamowice Nyskie, Okresní úřad v Nyse se kterým spolupracujeme na společných česko-polských projektech, ACTAEA spol. pro přírodu a krajinu Karlovice, Sdružení zdravotně postižených občanů Praděd, o.s. Pro Vrbno, rybáři ČRS MO, Myslivecké sdružení Praděd, Hasiči Vrbno p. P., TS Vrbno, Klub Přátel Zlatých Hor, Spolek pro rozvoj Rejvízu, Klub za starý Bruntál, CHKO Jeseník, Penzion ORLÍK Rejvíz, Muzeum Bruntál, Muzeum Zlaté Hory, MIKS Krnov, Okresní archiv v Jeseníku, LČR s.p., Město Albrechtice, Jeseník, Karlovice, Biskupské lesy ostravsko – opavské, Bio farma Bovine Heřmanovice, Bio farma Bellama Holčovice, firma Czasch spol. s.r.o., obce Ludvíkov, Karlová Studánka, Heřmanovice, Město Vrbno pod Pradědem, Město Zlaté Hory, Moravskoslezský kraj a NADACE ČEZ.

 

Mediální propagace

Oblíbenost našich akcí se projevuje poměrně značným zájmem médií. Informace a fotografie z našich akcí se tak objevují na stránkách regionálních novin, deníků, časopisů, TV a rádií. Prezentovány a propagovány jsou především regionálními novinami Bruntálský a Krnovský deník, ale také MF DNES, časopis CAMPANULA, exkluzivním časopisem LČR s.p. SILVARIUM a dalšími. O našich projektech informuje i Polská televize zejména u akcí pořádaných s našimi partnery z polské obce Wilamowice Nyskie a Okresním úřadem v Nise. Informace jsou poskytovány také prostřednictvím informačních center v ČR, Polsku, partnerskými webovými portály a na sociálních sítích. Snažíme se naší aktivní činnosti přispět k dobré propagaci spolkové činnosti a také města Vrbna pod Pradědem.

www.pratelevrbenska.eu

www.lapkovezdrakova.cz

 

 

Záměry Spolku Přátelé Vrbenska v roce 2016:

V oblasti spolupráce budeme i nadále rozvíjet vzájemné dobré vztahy se všemi partnery regionu, našimi přáteli a spolky města. S partnerským spolkem „Sami Sobie“ z polské obce  Wilamowice Nyskie a Okresním úřadem v Nise, se budeme snažit vzájemné přátelství upevňovat a připravovat prospěšné společné projekty. Podpoříme záměr projektu k opravě vrbenského kostela a připravíme besedu v Domově seniorů v Mnichově. Pokusíme se získat podporu pro naše spolkové záměry v roce 2016 na tyto naše aktivity:

 

Duben                      Čarodějnice na koštěti

Červen                     Svatojánská noc

Červenec                  Lesní slavnost Lapků z Drakova

Srpen                       Dlouhá noc v Ludvíkově

Září                          Návštěva partnerů v Polsku

Září                          Vrbenský kotlíkový fest

Prosinec                   Silvestrovský výšlap

Prosinec                   Silvestr spolku

 

    Orgány spolku:

Karel Michalus                    předseda
Vlaďka Lančiová                 místopředseda
Dagmar Demelová             hospodář
Zdena Chovančáková        člen výboru      
Marie Šípová                      člen výboru  
Jarmila Mičíková              člen výboru  

Marie Langerová               předsedkyně revizní komise
Zdena Lazurová                člen revizní komise
František Orth                  člen revizní komise