Pravda o nalezení syna Pražského Golema

Nikdo dlouho netušil, jaké tajemství skrývá jeskyně poblíž Drakova, kde kousek od místa žil místní mnich.

Tajemství, které jeskyně vydala, přispěla velká náhoda a to při povodni, která uvolnila obrovský kámen, který se následně odvalil a uvolnil vchod do neznámé jeskyně. Po nějaké době zabloudil v lese pocestný, kterého zastihla bouřka. Hledal místo kde by se mohl schovat a narazil na onen otvor ve skále. V jeskyni se skrčil a jak byl unavený, usnul. Ráno již bylo nádherné počasí a sluneční paprsky se dostaly až do temného koutu jeskyně. Tam uviděl pocestný truhlu a část řetězu. Vytáhl truhlu ven, vypáčil zámek a v truhle uviděl lejstra a malou černou kuličku. Začal si pročítat text a náhle zkoprněl, v lejstrech se psalo, že v jeskyni je uschován ztracený syn Pražského Golema.

Když Golema tvořil v 16 století rabín Jehuda Low ben Becalel, měl pomocníka, který si vedl deník a zaznamenával si veškeré údaje. V nestřeženém okamžiku si odlomil kousek šému a schoval do krabičky. Pár dní před dokončením se pomocník ztratil a nikdo o něm už neslyšel. Rabína to překvapilo, ale bez oživovací formule, která se musí pronést při vložení šému, se mu oživení Golema nepovede. 

Pocestný četl rychle mezi řádky, kde bylo uvedeno, že tělo syna Golema bylo vytvořeno z bahna ze dna Mořského oka kousek od obce, dnes známé jako Karlovice. Do šému byla přidána ruda z Obřího vrchu a tím dodá synu Golema větší sílu.

Vběhl zpátky do jeskyně a vzal do rukou konec řetězu, ke kterému byl syn Golema připoután. Pocestný se zaradoval, protože kdo syna Golema oživí, toho bude poslouchat. Zde, ale poutníkova radost skončila, lejstro kde měla být oživovací formule, sežraly myši. Několik let zkoušel vymýšlet formule, ale marně. Nakonec syna Golema prodal jednomu hraběti za jídlo a pití. Hrabě syna Golema zavřel do stodoly a časem se na něj zapomnělo.

Syn Golema byl objevem docela nedávno v zazděné místnosti poblíž Zámečku Grohmann, kde kdysi původní stodola stála. Místní blázen tvrdí, že zná oživovací formuli k jeho oživení a ví, kde je ona kulička. Někde se ztratila.

Povede se někomu nalézt kuličku? Povede se nám oživit neznámého syna Pražského Golema ?  My známe oživovací formuli „Šém ham foráš“.