Zajímavosti

MAS Hrubý Jeseník

Spolek Přátelé Vrbenska je zakládajícím členem MAS Hrubý Jeseník v roce 2004 s účastí předsedy Spolku ve výboru MAS. V roce 2014 požádal předseda spolku Karel Michalus o uvolnění z funkce člena výboru, kterou vykonával devět let. Spolek nadále zůstává aktivním členem MAS Hrubý Jeseník. V roce 2015 náš spolek aktivně přispěl k uzavření partnerství mezi MAS Hrubý Jeseník a MAS Nyská jezera. Partnerství bylo předjednáno na zájezdu členů Spolku Přátelé Vrbenska v Polsku 12. 9. 2015 za účasti obou zástupců MAS.  

 

 

Publikační, výstavní a propagační činnost v roce 2015

– výstava hist, fotografií a beseda se seniory v Domově seniorů v Mnichově 22. 10. 2015

– dokumenty DVD ze spolkových akcí určené jako prezentace sponzorům a partnerům

Vandrovní knížka pro soutěžní putovaní dětí na Lesní slavnosti Lapků z Drakova 2015

– Novoročenka s kalendářem a plánovanými akcemi 2016

Vánoční přáníčka pro Ježíškovu poštu

Mediální propagace

Oblíbenost našich akcí se projevuje poměrně značným zájmem médií. Informace a fotografie z našich akcí se tak objevují na stránkách regionálních novin, deníků, časopisů, TV a rádií. Prezentovány a propagovány jsou především regionálními novinami Bruntálský a Krnovský deník, ale také MF DNES, časopis CAMPANULA, exkluzivním časopisem LČR s.p. SILVARIUM a dalšími. O našich projektech informuje i Polská televize zejména u akcí pořádaných s našimi partnery z polské obce Wilamowice Nyskie a Okresním úřadem v Nise. Informace jsou poskytovány také prostřednictvím informačních center v ČR, Polsku, partnerskými webovými portály a na sociálních sítích. Snažíme se naší aktivní činnosti přispět k dobré propagaci spolkové činnosti a také města Vrbna pod Pradědem.

www.pratelevrbenska.eu

Cena Nadace OKD

„Lesní slavnost Lapků z Drakova“ byla nominována na udělení Ceny Nadace OKD za nejlepší projekt neziskové sféry v programu „Pro radost“. Zástupci Spolku Přátelé Vrbenska byli pozváni na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v galerii Multi-žánrového centra současného umění Cooltour v Ostravě. Lesní slavnost Lapků z Drakova je pořádána nepřetržitě už od roku 2005. Původně vznikla za účelem záchrany zdejší technické památky – Lorenzovy huti, která je v Moravskoslezském kraji zcela ojedinělou stavbou dokládající dávný způsob výroby železa. Stále hledáme zdroje a všechny možnosti k záchraně této ojedinělé památky. Nominace na udělení významného ocenění projektu nás velmi potěšila a chceme se společně s vámi o tuto radost podělit. Vždyť toto uznání patří i vám všem, kteří nás podporujete a pomáháte nám. Děkujeme vám a prosíme, zachovejte nám přízeň i nadále. Zejména v roce 2014 ji budeme potřebovat, kdy Lesní slavnost lapků z Drakova chceme uspořádat již po desáté! Bohužel tentokrát již bez významné finanční podpory Nadace OKD. Ta vzhledem k celkové situaci v OKD výrazně omezila poskytování dosavadní podpory projektům a v roce 2014 podpoří pouze okres Ostrava, Frýdek – Místek a Karviná. Přesto se o to pokusíme, držte nám palce.